In Waardamme bleef het tot 1958 wachten op een muziekvereniging.

Dit orkest, toen nog een fanfare, had haar wortels in de toenmalige toneelvereniging ‘Deugd Baart Vreugd’.

De pioniers

‘Het muziek’ kwam er hoofdzakelijk door toedoen van Jozef Vanhauwaert – lid van de toneelvereniging en later ook voorzitter van de harmonie – en Ides Janssens de Bisthoven, toen burgemeester van Waardamme.

De eerste dirigent werd Albert Bleyaert, toenmalig schoolhoofd. Deze verzorgde eveneens de opleiding van de nieuwe muzikanten: ’s zondags gingen er notenleer- en instrumentlessen door op school. De eerste voorzitter van de muziekvereniging werd Adolf Bauwens.

De eerste concerten

De fanfare beleefde haar vuurdoop tijdens de dorpskermis van 1959.Optredens tijdens (lokale) feestelijkheden zijn al die jaren tot de kerntaken van de harmonie blijven behoren. Het was dan ook de bedoeling van de toenmalige burgemeester om met een muziekvereniging de Waardamse feesten op te vrolijken.
Zo waren er niet alleen inhuldigingen die muzikaal opgeluisterd werden, maar kwamen er ook jaarlijkse afspraken zoals het muziekfeest en een ware Vlaamse Kermis op het domein van kasteel Rooiveld.

De fanfare zocht het echter niet alleen onder de kerktoren

Een eerste uitstap ging richting Esen, om de overplaatsing van de Waardamse pastoor op te luisteren. Later kwam daar het driejaarlijks festival van het Zesverbond bij (een bijeenkomst van zes muziekverenigingen uit nabije gemeenten). Andere vroege uitstappen brachten de fanfare in Cap Gris-Nez (Noord-Frankrijk), La Roche en Wieze voor de Oktoberfeesten.

Het uniform

Om op al deze gelegenheden piekfijn voor de dag te komen, kwam er in 1964 een eerste volledig uniform. Daarvoor was er enkel een kepie. Dit blauwe uniform zou in 1991 geruild worden voor het gekende grijs-groene uniform.

In 1971 werd Bleyaert als dirigent opgevolgd door spelend lid Roger Vansteelant. Hij zou deze functie zestien jaar lang blijven uitoefenen. Twee jaar later, in 1973, werd Janssens de Bisthoven voorzitter. Ondertussen, in 1972, waren de eerste vrouwelijke muzikanten toegetreden.

Verdere professionalisering

Terwijl de rekrutering van jonge muzikanten de toekomst van de vereniging moest verzekeren, werd het bestuur in 1980 versterkt met Eric Denys, Jan Simoens en Herman Coene. Deze laatste werd in 1989 voorzitter en zette in 1983, ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van de vereniging, een uitwisseling met een muziekvereniging uit het Duitse Aken-Brand op poten. Jaarlijks gingen beide verenigingen bij elkaar (carnavals)stoeten opluisteren. Een ander jaarlijks evenement werden de kasteelfeesten, die ondertussen vervangen werden door de dorpsfeesten in augustus.

Een nieuw elan met Johan Schotte

Een volgend hoofdstuk in de geschiedenis van DBV begint in 1988 met de derde dirigentenwissel: Johan Schotte nam toen het dirigeerstokje over van Roger Vansteelant. Johan blies met zijn gekende professionele, rustige aanpak en vernieuwende muziekkeuze de harmonie nieuw leven in.

Bovendien werd de jeugdwerking verder uitgewerkt. Zo werd er lange tijd voor aanvang van de wekelijkse repetitie instrumentles gegeven wordt aan beginnende muzikanten. Onder impuls van Johan werd DBV ook een harmonieorkest dat met evenveel plezier stapoptredens verzorgt als naar haar jaarlijkse ceciliaconcerten toewerkt.

In 2006 werd Johan Schotte opgevolgd door Mieke De Meyer, de eerste vrouwelijke dirigent van Deugd Baart Vreugd. Na vele muzikale hoogtepunten onder haar leiding werd zij eind 2017 tijdelijk opgevolgd door een dirigenten-duo: Bart Swimberghe en Rense Vandewalle.

Sinds juni 2022 wordt de harmonie geleid door Ronald Vandommele.

IMG_7164